Feldenkrais

Feldenkrais - Medvetenhet genom rörelse, tisdagar 17:30-18:30, Karin, 12ggr

Start v.5

Att kunna röra sig lätt och ledigt igen – Feldenkrais®metodengör det möjligt. Lär dig hur du kan lösa spänningar och känn direkt hur du blir mjukare och slappnar av. Moshe Feldenkrais (1904-1984) förstår metoden som en lärandeprocess där ogynnsamma vanor i hållning och rörelsesätt förändras. Rörelserna utförs uppmärksamt och varsamt, mest i liggande position. Utöver de tolv grupplektionerna ingår en individuell lektion i kursen. Alla är varmt välkomna, både du som är nybörjare och du som har varit med innan. Karin 073-833 11 74

Karin Emmrisch

Copyright  ©  All Rights Reserved