Feldenkrais

Feldenkrais - Medvetenhet genom rörelse, tisdag 17:30-18:30, Karin 12ggr

Förbättra din koordination och medvetenhet med Feldenkrais. Denna höst kommer vi att utforska skelettets betydelse för att vara bättre ansluten mot marken, inom oss själva, till oss själva, och till andra. Målet är att du lär känna dig inifrån, att du tycker om dig själv mer och tar mer hänsyn till dina behov. Några andra exempel på positiva effekter är ett mer balanserat nervsystem, minskad smärta, bättre rörlighet, balans och kondition. Rörelserna är enkla att utföra, de sker varsamt, mest i liggande position och under medvetenhet. Utöver de tolv grupplektionerna ingår en individuell lektion under terminen. Alla är varmt välkomna, både du som är nybörjare och du som har varit med innan.

Karin, fysioterapeut & Feldenkraispedagog 073-8331174.

 

Karin Emmrisch

Copyright  ©  All Rights Reserved